Evaluatietool

Stelling 1

Mijn organisatie heeft een visie die rekening houdt met de uitdagingen en kansen die de digitale transformatie in de samenleving biedt.

Een visie met betrekking tot o.a. het aanbod aan en de interactie met doelgroepen, interne werkprocessen, de vaardigheden van personeel, de financiële situatie en het informatiebeheer.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 2

Mijn organisatie maakt in haar beleidsdocumenten duidelijk dat ze open staat voor digitale veranderingen.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)

Collectieplan bevat strategie m.b.t. verwerving en bewaring van born digital materiaal. In het duurzaamheidsbeleid is aandacht voor digitale duurzaamheid. Als er een informatieplan is, wordt daarin ook aandacht besteed aan het eigen digitale archief.

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie) & Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Bibliotheken & Cultuurcentra en gemeenschapscentra & Sociaal-culturele organisaties & Steunpunten en ondersteunende organisaties

In het duurzaamheidsbeleid is aandacht voor digitale duurzaamheid. Als er een informatieplan is, wordt daarin ook aandacht besteed aan het eigen digitale archief.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 3

Mijn organisatie heeft in haar beleidsdocumenten een duidelijke visie en strategie geformuleerd over de rol die digitale tools en processen spelen bij het bereiken van haar doelstellingen.

Tips

Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mijn organisatie heeft een duidelijke visie en strategie geformuleerd m.b.t het beter bereiken van een specifieke doelgroep, de publieksbeleving en -participatie, een efficiëntere ticketverkoop/planning,...

Sociaal-culturele organisaties & Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie heeft een duidelijke visie en strategie geformuleerd m.b.t. een beter bereik van een specifieke doelgroep, de publieksbeleving en -participatie, efficiënte inschrijvingen/ticketverkoop/planning...

Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mijn organisatie heeft een duidelijke visie en strategie geformuleerd m.b.t het beter bereiken van een specifieke doelgroep, de publieksbeleving en -participatie, een efficiëntere ticketverkoop/planning,...

Bibliotheken

Mijn organisatie heeft een duidelijke visie en strategie geformuleerd m.b.t. een beter bereik van een specifieke doelgroep, de publieksbeleving en -participatie, een kwalitatiever/efficiënter/duurzamer beheer van collectie (incl. ontleningen), een efficiëntere ticketverkoop/planning,...

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mijn organisatie heeft een duidelijke visie en strategie geformuleerd m.b.t. een beter bereik van een specifieke doelgroep, de publieksbeleving en -participatie,…

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)

Mijn organisatie heeft een duidelijke visie en strategie geformuleerd m.b.t. een beter bereik van een specifieke doelgroep, de publieksbeleving en -participatie, een kwalitatiever/efficiënter/duurzamer collectiebeheer (incl. bruiklenen), een efficiëntere ticketverkoop/planning,...

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 4

In mijn organisatie begrijpt iedereen die er professioneel werkzaam is het beleid rond de digitale werking van de organisatie.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 5

Mijn organisatie heeft een actieve digitale bewaarstrategie die vertaald is in acties om belangrijke digitale documenten voor een lange termijn te bewaren en toegankelijk te maken.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie) & Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Bibliotheken & Cultuurcentra en gemeenschapscentra & Steunpunten en ondersteunende organisaties

De digitale bewaarstrategie heeft betrekking op de zorg voor digitale collecties en metadata, maar ook op het eigen, interne digitale archief (back-ups, duurzame bestandsformaten, digitale preserveringsacties,…).

Sociaal-culturele organisaties

De digitale bewaarstrategie heeft betrekking op de zorg voor digitale data en het eigen, interne digitale archief (back-ups, duurzame bestandsformaten, digitale preserveringsacties, ...).

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 6

Mijn organisatie past haar digitale strategie aan aan nieuwe technologieën, trends en veranderende wetgeving en aan de manier waarop die een impact kunnen hebben op haar digitale werking.

De digitale strategie van mijn organisatie heeft aandacht voor o.a. virtual/augmented reality, clouddiensten, open data, de wetgeving rond auteursrecht en de bescherming van persoonsgegevens.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 7

Mijn organisatie stelt haar medewerkers tijd en middelen ter beschikking om nieuwe ideeën te ontwikkelen over digitale transformatie die haar werking of bepaalde werkprocessen kunnen verbeteren.

Mijn organisatie stelt tijd en middelen ter beschikking om met bepaalde software en services te experimenteren in de bestaande processen.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 8

Mijn organisatie gaat met nieuwe ideeën over digitale transformatie aan de slag. Een selectie ervan wordt concreet gerealiseerd.

Tips

Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mijn organisatie gaat aan de slag met nieuwe ideeën over o.a. nieuwe distributiemodellen (bv. streaming), kunsten bij een publiek brengen met behulp van digitale technologieën.

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)

Mijn organisatie gaat aan de slag met nieuwe ideeën over o.a. digitale registratie en opvolging van bruiklenen, online reserveren van stukken voor raadpleging in leeszaal en nieuwe distributiemodellen (bv. streaming).

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mijn organisatie gaat aan de slag met nieuwe ideeën over o.a. nieuwe distributiemodellen (bv. streaming) en vormingen (bv. e-learning en webinars).

Kunsten (productie)

Mijn organisatie gaat aan de slag met nieuwe ideeën over o.a. nieuwe distributiemodellen (bv. streaming), artistieke productie met behulp van digitale technologieën.

Bibliotheken

Mijn organisatie gaat aan de slag met nieuwe ideeën over o.a. digitale magazijnaanvragen en nieuwe distributiemodellen (bv. streaming).

Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mijn organisatie gaat aan de slag met nieuwe ideeën over o.a. nieuwe distributiemodellen (bv. streaming), kunsten bij een publiek brengen met behulp van digitale technologieën.

Sociaal-culturele organisaties

Mijn organisatie gaat aan de slag met nieuwe ideeën over o.a. nieuwe distributiemodellen (bv. streaming) en vormingen (bv. e-learning en webinars).

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie gaat aan de slag met nieuwe ideeën over o.a. nieuwe distributiemodellen (bv. streaming), datamining en vormingen (bv. e-learning en webinars).

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 9

Mijn organisatie verzekert dat ze voldoende deskundigheid bezit (in huis of via externen) om digitale veranderingen binnen de organisatie te managen.

In mijn organisatie zijn vaardigheden aanwezig i.v.m. sociale media, audiovisuele productie in functie van communicatie, analyse van websitegebruik en andere data in functie van beleid, …

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 10

Mijn organisatie maakt de nodige tijd en middelen beschikbaar om digitale veranderingen binnen de organisatie te managen.

Mijn organisatie maakt tijd en middelen beschikbaar om het gebruik van sociale media, audiovisuele productie in functie van communicatie, analyse van websitegebruik en andere data in functie van beleid, … te managen.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 11

Mijn organisatie speelt maximaal in op de noden, wensen en behoeften van haar doelgroepen op het vlak van digitale communicatie door alle relevante digitale communicatiekanalen te gebruiken.

Mijn organisatie heeft onderzoek verricht naar de noden/wensen/behoeften m.b.t. communicatie via e-mail, web chat, chat bots, sociale media, specifieke apps,... en trok hier gepaste conclusies uit om haar communicatie bij te sturen.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 12

Mijn organisatie heeft een goed zicht op de (veranderende) digitale noden, wensen en behoeften van haar doelpubliek met betrekking tot haar kernactiviteiten.

Tips

Kunsten (productie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mijn organisatie heeft onderzoek verricht naar de noden/wensen/behoeften m.b.t. ticketing, nieuwe vormen van participatie, digitale contextuele info bij artistieke producties (tekstueel, beeld, audiovisuele previews),...

Kunsten (presentatie) & Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mijn organisatie heeft onderzoek verricht naar de noden/wensen/behoeften m.b.t. ticketing, nieuwe vormen van participatie, digitale contextuele info bij artistieke producties (tekstueel, beeld, audiovisuele previews), streaming van concerten,...

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)

Mijn organisatie heeft onderzoek verricht naar de noden/wensen/behoeften m.b.t. ticketing, nieuwe vormen van participatie, digitale content, scanning on demand, beschikbare digitale informatie over collectie (tekstueel, beeld, audiovisuele previews),...

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mijn organisatie heeft onderzoek verricht naar de noden/wensen/behoeften m.b.t. ticketing, nieuwe vormen van participatie, digitale content, beschikbare digitale informatie over collectie (tekstueel, beeld, audiovisuele previews),...

Bibliotheken

Mijn organisatie heeft onderzoek verricht naar de noden/wensen/behoeften m.b.t. ticketing, ontlenen van digitale content (e-books, streaming), beschikbare digitale informatie over collectie (tekstueel, beeld, audiovisuele previews), scanning on demand,...

Sociaal-culturele organisaties

Mijn organisatie heeft onderzoek verricht naar de noden/wensen/behoeften m.b.t. inschrijvingen, nieuwe vormen van participatie, manieren waarop digitale informatie wordt aangeboden,...

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie heeft onderzoek verricht naar de noden/wensen/behoeften m.b.t. inschrijvingen/ticketing, manieren waarop digitale informatie wordt aangeboden en ontvangen,...

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 13

Mijn organisatie gebruikt de evaluatiegegevens van de digitale interactie met haar doelgroepen om haar digitale strategie vorm te geven.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Bibliotheken & Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mijn organisatie evalueert bv. de ticketverkoop, het websitebezoek, de raadpleging van de online collectie en het volgen van sociale media.

Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mijn organisatie evalueert bv. de ticketverkoop, het websitebezoek en het volgen van sociale media.

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mijn organisatie evalueert bv. het websitebezoek, de raadpleging van de online collectie en het volgen van sociale media.

Kunsten (productie)

Mijn organisatie evalueert bv. het websitebezoek en het volgen van sociale media.

Sociaal-culturele organisaties

Mijn organisatie evalueert bv. de inschrijvingen, het websitebezoek, de raadpleging van de online collectie en het volgen van sociale media.

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie evalueert bv. de inschrijvingen/ticketverkoop, het websitebezoek, de raadpleging van de online collectie en het volgen van sociale media.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 14

Mijn organisatie gebruikt vormen van digitale communicatie en marketing die nieuw voor haar zijn om de interactie met haar doelgroepen te optimaliseren.

Mijn organisatie gebruikt sociale media op een doordachte manier, heeft een aanbod van door het doelpubliek gewaardeerde content, is aanwezig op platformen waar het doelpubliek zich reeds bevindt, doet suggesties op maat, plaatst online advertenties, gebruikt search engine optimalisation (SEO), besteedt aandacht aan de online toegankelijkheid voor personen met een beperking, ...

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 15

Mijn organisatie stuurt, indien nodig, haar communicatie bij op basis van de evaluatie van de impact van haar digitale communicatieacties.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mijn organisatie volgt en evalueert het effect van bv. nieuwsbrieven en posts op sociale media, de betrokkenheid/tevredenheid van haar doelgroepen en de ticketverkoop.

Kunsten (productie)

Mijn organisatie volgt en evalueert het effect van bv. nieuwsbrieven en posts op sociale media, de betrokkenheid/tevredenheid van haar doelgroepen en de verkoop/spreiding van artistieke producties.

Bibliotheken

Mijn organisatie volgt en evalueert het effect van bv. nieuwsbrieven en posts op sociale media, de betrokkenheid/tevredenheid van haar doelgroepen, de ticketverkoop en het aantal gebruikers van aangeboden diensten.

Sociaal-culturele organisaties

Mijn organisatie volgt en evalueert het effect van bv. nieuwsbrieven en posts op sociale media, de betrokkenheid/tevredenheid van haar doelgroepen en de inschrijvingen.

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie volgt en evalueert het effect van bv. nieuwsbrieven en posts op sociale media, de betrokkenheid/tevredenheid van haar doelgroepen en de inschrijvingen/ticketverkoop.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 16

Mijn organisatie presenteert zichzelf, waar dat nodig is, op een herkenbare, consistente manier via alle communicatiekanalen die voor haar relevant zijn.

Mijn organisatie presenteert zich op een consistente manier in o.a. 'real life', op tv, in print, online en op sociale media.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 17

Mijn organisatie brengt op een geslaagde manier haar aanbod en dienstverlening bij haar doelgroepen door verschillende digitale communicatiemiddelen in te zetten.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie) & Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Cultuurcentra en gemeenschapscentra & Sociaal-culturele organisaties & Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie doet aan succesvolle dienstverlening via bv. de eigen website(s)/apps, e-mail, web chat, sociale media, webshop en websites/apps van derden (o.a. portalen).

Bibliotheken

Mijn organisatie doet aan succesvolle dienstverlening via bv. de eigen website(s)/apps (o.a. online betalen van lidgeld/boetes en online reserveren), e-mail, web chat, sociale media, webshop en websites/apps van derden (o.a. portalen).

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 18

Mijn organisatie biedt online toepassingen aan waarop haar doelgroepen zelfstandig de informatie kunnen terugvinden die een antwoord biedt op hun courante vragen. 

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Bibliotheken & Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mijn organisatie biedt bv. een online zoekfunctie en een FAQ-pagina op de website aan.

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie) & Sociaal-culturele organisaties & Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie biedt bv. een online zoekfunctie, een FAQ-pagina op de website, thematische websites en e-learning aan.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 19

Mijn organisatie begeleidt de personen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig vinden van een antwoord met behulp van de aangeboden tools of portalen.

Mijn organisatie biedt hulp via bv. balie, telefoon, chat, chat bots, e-mail, sociale media en apps.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 20

Mijn organisatie biedt digitale tools aan die haar doelgroepen in staat stellen om op een gebruikersvriendelijke manier digitale inhoud te creëren. De doelgroepen participeren zo digitaal, en worden co-creator.

Mijn organisatie maakt hiervoor gebruik van o.a. sociale media, multimedia-upload, crowdsourcing (bv. via Wikimediaplatformen) en het openstellen van digitale communicatiekanalen voor derden (bv. blog).

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 21

Mijn organisatie anticipeert op de digitale transformatie in de samenleving door na te gaan of het zinvol is om haar aanbod en diensten bij te sturen.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 22

Mijn organisatie kan de laatste drie jaar terugblikken op de geslaagde verwezenlijking van digitale vernieuwingen die haar aanbod of dienstverlening verbeteren.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie) & Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Cultuurcentra en gemeenschapscentra & Sociaal-culturele organisaties & Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie zette in op bv. het verhogen van digitale geletterdheid, de implementatie van nieuwe digitale technologieën (3D-printing, virtual/augmented reality), de implementatie van een online gifteknop, upgrades van bestaande tools, integreren van nieuwe ontwikkelingen in bestaande tools en een webshop.

Bibliotheken

Mijn organisatie zette in op bv. het verhogen van digitale geletterdheid, de implementatie van nieuwe digitale technologieën (3D-printing, virtual/augmented reality), de implementatie van een online gifteknop, online formulier voor aankoopsuggesties, upgrades van bestaande tools, integreren van nieuwe ontwikkelingen in bestaande tools en een webshop.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 23

Mijn organisatie heeft digitale initiatieven gerealiseerd die passen in haar beleid rond de digitale werking van de organisatie.

Mijn organisatie heeft haar beleid met betrekking tot bv. participatie, meertaligheid en online toegang voor gebruikers met een beperking geïmplementeerd.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 24

Wanneer dat een meerwaarde heeft, maakt mijn organisatie haar aanbod en dienstverlening altijd maximaal beschikbaar via digitale communicatiemiddelen.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 25

Mijn organisatie maakt haar kernactiviteit zichtbaar met behulp van haar eigen online kanalen.

Tips

Kunsten (productie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mijn organisatie biedt online bv. informatie over het artistieke aanbod aan.

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)

Mijn organisatie biedt online bv. een collectiecatalogus, databanken en informatie (bv. over infrastructuur) aan.

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mijn organisatie biedt online bv. informatie ter ondersteuning van doelgroepen beeldbanken en databanken aan.

Kunsten (presentatie)

Mijn organisatie biedt online bv. informatie over of een captatie van het artistieke aanbod aan en informatie over infrastructuur.

Bibliotheken

Mijn organisatie biedt online bv. een collectiecatalogus en informatie over het aanbod van (gemeenschapsvormende) activiteiten aan.

Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mijn organisatie biedt online bv. informatie over infrastructuur en over het aanbod van (gemeenschapsvormende) activiteiten aan.

Sociaal-culturele organisaties

Mijn organisatie biedt online bv. informatie over het aanbod van (gemeenschapsvormende) activiteiten aan.

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie biedt online bv. informatie over infrastructuur, het aanbod van activiteiten, informatie ter ondersteuning van doelgroepen, databanken en een collectiecatalogus aan.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 26

Mijn organisatie zorgt ervoor dat haar kernactiviteiten vlot vindbaar en toegankelijk zijn via onder meer zoekmachines, sociale media en portalen van derden.

Tips

Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Cultuurcentra en gemeenschapscentra & Sociaal-culturele organisaties

De kernactiviteit van mijn organisatie is o.a. toegankelijk via databanken en platformen (bv. Uitdatabank). Mijn organisatie doet aan search engine optimalisation (SEO).

Bibliotheken & Steunpunten en ondersteunende organisaties

De kernactiviteit van mijn organisatie is o.a. toegankelijk via collectiecatalogi, databanken en platformen (bv. Uitdatabank). Mijn organisatie doet aan search engine optimalisation (SEO).

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)

De kernactiviteit van mijn organisatie is o.a. toegankelijk via collectiecatalogi, databanken en platformen (bv. Archiefbank Vlaanderen, ODIS, Google Culture, Ergoedapp/Erfgoedkaart, Uitdatabank en Europeana). Mijn organisatie doet aan search engine optimalisation (SEO).

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

De kernactiviteit van mijn organisatie is o.a. toegankelijk via databanken en platformen (bv. Uitdatabank, Erfgoedapp/Erfgoedkaart). Mijn organisatie doet aan search engine optimalisation (SEO).

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 27

Mijn organisatie geeft duidelijk aan of de online inhoud die ze ter beschikking stelt hergebruikt mag worden, en onder welke voorwaarden.

Mijn organisatie communiceert op haar online kanalen duidelijk wat de rechtenstatus is, wie de rechthebbenden zijn en onder welke copyrightlicenties (bv. Creative Commons) hergebruik mogelijk is.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 28

Mijn organisatie moedigt haar doelgroepen actief aan om gebruik te maken van haar digitale aanbod en diensten.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 29

Mijn organisatie zet relevante vormen van digitale dienstverlening in die nieuw zijn voor haar.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Bibliotheken

Mogelijke relevante vormen zijn o.a. mobiele apps, e-learning (webinars, MOOCs), touchscreen displays, gratis wifi voor bezoekers, werkruimte met computers, content beschikbaar stellen op externe platformen, online betaalsystemen, e-books, e-readers en een digitaal kranten-/tijdschriftenarchief.

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mogelijke relevante vormen zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs) en content beschikbaar stellen op externe platformen.

Kunsten (productie)

Mogelijke relevante vormen zijn o.a. mobiele apps, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Kunsten (presentatie)

Mogelijke relevante vormen zijn o.a. mobiele apps, gratis wifi voor bezoekers, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mogelijke relevante vormen zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs), touchscreen displays, gratis wifi voor bezoekers, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mogelijke relevante vormen zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs), touchscreen displays, gratis wifi voor bezoekers en content beschikbaar stellen op externe platformen.

Sociaal-culturele organisaties

Mogelijke relevante vormen zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs), touchscreen displays, gratis wifi voor bezoekers, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mogelijke relevante vormen zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs), gratis wifi voor bezoekers, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 30

Mijn organisatie volgt en evalueert de impact van de media die ze voor haar dienstverlening inzet.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Bibliotheken

Mogelijke media zijn o.a. mobiele apps, e-learning (webinars, MOOCs), touchscreen displays, gratis wifi voor bezoekers, werkruimte met computers, content beschikbaar stellen op externe platformen, online betaalsystemen, e-books, e-readers en een digitaal kranten-/tijdschriftenarchief.

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mogelijke media zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs) en content beschikbaar stellen op externe platformen.

Kunsten (productie)

Mogelijke media zijn o.a. mobiele apps, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Kunsten (presentatie)

Mogelijke media zijn o.a. mobiele apps, gratis wifi voor bezoekers, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mogelijke media zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs), touchscreen displays, gratis wifi voor bezoekers, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mogelijke media zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs), touchscreen displays, gratis wifi voor bezoekers en content beschikbaar stellen op externe platformen.

Sociaal-culturele organisaties

Mogelijke media zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs), touchscreen displays, gratis wifi voor bezoekers, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mogelijke media zijn o.a. mobiele apps, e-learning (bv. webinars en MOOCs), gratis wifi voor bezoekers, content beschikbaar stellen op externe platformen en online betaalsystemen.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 31

Medewerkers uit verschillende geledingen van mijn organisatie werken goed samen aan de realisatie van haar digitale werking en worden daarbij ook gepast aangestuurd.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 32

In mijn organisatie bestaan afspraken over wie welke taken rond digitale initiatieven opneemt. De verantwoordelijkheden daarover staan duidelijk in de taakomschrijving van de betrokken medewerkers. Alle collega's zijn geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 33

In mijn organisatie vormen werknemers die met digitale initiatieven bezig zijn geen eiland op zich. Ze zijn werkzaam in alle geledingen van de organisatie.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 34

Mijn organisatie beschikt over de nodige digitale vaardigheden en expertise om efficiënt digitaal te werken, en doet – waar relevant – een beroep op externe dienstverleners.

Mijn organisatie beschikt bv. over een interne IT-medewerker en/of kan beroep doen op externe dienstverleners (bv. bedrijven en/of ondersteunende organisaties uit de cultuursector zoals steunpunten en expertisecentra).

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 35

Mijn organisatie werkt permanent aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden die haar personeel nodig heeft (levenslang leren).

Mijn organisatie zet in op opleiding/bijscholing en kennisdeling, en houdt rekening met de digitale vaardigheden bij aanwervingen.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 36

Mijn organisatie beperkt de manuele (analoge) processen tot het minimum wanneer er een digitaal equivalent beschikbaar is dat efficiënter is en toegevoegde waarde biedt.

Tips

Cultuurcentra en gemeenschapscentra & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mijn organisatie brengt dit in de praktijk bij processen en diensten zoals bv. zaalverhuur, e-learning,...

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)

Mijn organisatie brengt dit in de praktijk bij processen en diensten zoals bv. bruiklenen, zaalverhuur, webshop, e-learning en scanning on demand.

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mijn organisatie brengt dit in de praktijk bij processen en diensten zoals bv. zaalverhuur, e-learning en scanning on demand.

Kunsten (productie)

Mijn organisatie brengt dit in de praktijk bij processen en diensten zoals bv. zaalverhuur, webshop...

Kunsten (presentatie)

Mijn organisatie brengt dit in de praktijk bij processen en diensten zoals bv. zaalverhuur.

Bibliotheken

Mijn organisatie brengt dit in de praktijk bij processen en diensten zoals bv. scanning on demand, zaalverhuur, aankoopsuggesties en e-learning.

Sociaal-culturele organisaties

Mijn organisatie brengt dit in de praktijk bij processen en diensten zoals bv. zaalverhuur, e-learning, webshop en inschrijvingen.

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie brengt dit in de praktijk bij processen en diensten zoals bv. zaalverhuur, e-learning, webshop en webinars.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 37

Mijn organisatie stelt haar werknemers de benodigde werkinstrumenten ter beschikking om digitaal te werken.

Mijn organisatie biedt haar personeel o.a. geschikte hardware, software, cloudservices, een goede internetverbinding, gebruiksrechten op bedrijfshardware (zelf software mogen installeren), VoIP aan.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 38

Mijn organisatie zorgt voor een vlotte en efficiënte omgang met interne informatie en houdt daarbij rekening met de privacygevoeligheid van onder andere personeelsadministratie of persoonsgegevens van derden.

Mijn organisatie houdt bij de informatieverzameling en -doorstroming (bv. met behulp van een CRM-systeem) rekening met de GDPR-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en rechtenbeheer.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 39

Mijn organisatie baseert haar beleid op gegevens over haar werking en de context waarin ze werkt.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie) & Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Cultuurcentra en gemeenschapscentra & Sociaal-culturele organisaties & Steunpunten en ondersteunende organisaties

De aspecten waarover mijn organisatie gegevens verzamelt zijn bv. de tijdsbesteding van medewerkers, personeelsplanning, publieksbereik en gebruik van diensten.

Bibliotheken

De aspecten waarover mijn organisatie gegevens verzamelt zijn bv. de tijdsbesteding van medewerkers, personeelsplanning, publieksbereik, ontleningen en gebruik van diensten.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 40

Mijn organisatie gebruikt efficiënte en gebruiksvriendelijke technologische systemen of software, op maat van de eigen medewerkers. Er bestaan afspraken en overeenkomsten over dagelijkse digitale processen. Er is een goede samenwerking met betrouwbare leveranciers.

Mijn organisatie werkt bv. samen aan documenten in een mappenstructuur, en de leveranciers zijn aanspreekbaar bij problemen en zorgen voor regelmatige updates van de gebruikte software.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 41

Mijn organisatie gebruikt efficiënte en gebruiksvriendelijke technologische systemen of software, op maat van het doelpubliek.

Mijn organisatie gebruikt systemen/software die een maximale toegankelijkheid verzekeren voor mobiele apparaten, personen met een beperking,...

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 42

Mijn organisatie gebruikt duurzame technologie of software die goed op elkaar aansluit.

Mijn organisatie houdt rekening met een goede interoperabiliteit, onafhankelijkheid frontend website van achterliggende systemen, een goede documentatie van systemen, aanspreekbaarheid door andere systemen met behulp van API's (Application Programming Interface) en de gevaren van een vendor lock-in (exitstrategie, gebruik van opensourcesoftware waar mogelijk). Mijn organisatie neemt ecologische duurzaamheid als voorwaarde op bij de aanbesteding van IT-diensten en -systemen.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 43

Mijn organisatie werkt waar mogelijk met andere organisaties samen bij het gebruik van IT-systemen.

Mijn organisatie werkt samen met andere organisaties (bv. in de vorm van groepsaankopen) bij het gebruik van o.a. hardware, storage, ticketingsystemen, planningssoftware, collectiebeheersystemen, databasesoftware, CRM-software en shared services.

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 44

Mijn organisatie gebruikt – waar relevant – standaarden, externe thesauri, linked (open) data …

Tips

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie) & Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)

Mijn organisatie gebruikt standaarden en authorities zoals OAI-PMH, RDF, JSON, SPARQL, Dublin Core, AAT (Art & Architecture Thesaurus), TGN (Getty Thesaurus of Geographic Names), ULAN (Union List of Artist Names), CONA (Cultural Objects Name Authority), Iconclass, RKDartists, VIAF (Virtual International Authority File), Wikidata, ODIS, Archiefbank Vlaanderen en Geonames, en beschrijvingsstandaarden zoals MARC21, Basisregistratie, Cometa, ISAD(G).

Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Sociaal-culturele organisaties

Mijn organisatie gebruikt standaarden en authorities zoals OAI-PMH, RDF, JSON, SPARQL, Dublin Core, RKDartists, VIAF (Virtual International Authority File), Wikidata en Geonames.

Bibliotheken & Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mijn organisatie gebruikt standaarden en authorities zoals WorldCat, OpenVLACC, OAI-PMH, RDF, JSON, SPARQL, Dublin Core, RKDartists, VIAF (Virtual International Authority File), Wikidata en Geonames.

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie gebruikt standaarden en authorities zoals OAI-PMH, RDF, JSON, SPARQL, Dublin Core, RKDartists, VIAF (Virtual International Authority File), Wikidata en Geonames.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 45

Mijn organisatie waakt over de betrouwbaarheid en duurzaamheid van haar digitale informatie.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mijn organisatie heeft oog voor cybersecurity, verzekert goede back-ups en een duurzame toegang tot digitale informatie door gebruik van PIDs/URI's (persisent identifiers/uniform resource identifiers). Mijn organisatie maakt gebruik van duurzame bestandsformaten en een e-depot.

Kunsten (productie) & Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie) & Bibliotheken & Cultuurcentra en gemeenschapscentra & Sociaal-culturele organisaties & Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie heeft oog voor cybersecurity, verzekert goede back-ups en een duurzame toegang tot digitale informatie door gebruik van PIDs/URI's (persisent identifiers/uniform resource identifiers). Mijn organisatie maakt gebruik van duurzame bestandsformaten.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 46

In mijn organisatie zijn de processen die te maken hebben met een fysieke dienstverlening digitaal, waar dat een meerwaarde heeft.

Tips

Bibliotheken & Cultuurcentra en gemeenschapscentra

Mijn organisatie biedt bv. online bruikleenaanvraag, online zaalverhuur, webshop, e-learning, scanning on demand, zelfuitleenbalies en de mogelijkheid tot online verlengen aan.

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)

Mijn organisatie maakt gebruik van ticketscanners en biedt bv. digitale bruikleenregistratie, online zaalverhuursysteem, webshop, e-learning en scanning on demand aan .

Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mijn organisatie biedt bv. online inschrijvingsformulieren en e-learning aan.

Kunsten (productie)

Mijn organisatie biedt bv. webshop of online offertes/boekingen aan.

Kunsten (presentatie)

Mijn organisatie biedt bv. webshop, online zaalverhuur of online offertes/boekingen aan.

Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mijn organisatie biedt bv. webshop, online zaalverhuur, e-learning of online offertes/boekingen aan.

Sociaal-culturele organisaties

Mijn organisatie biedt bv. online zaalverhuur, e-learning, webshop, mogelijkheid tot online giften en online inschrijvingen aan.

Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie biedt bv. online zaalverhuur, e-learning, webshop en webinars aan.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %
Stelling 47

In mijn organisatie zijn de digitale processen die te maken hebben met een fysieke dienstverlening zodanig verfijnd dat manuele handelingen tot het minimum beperkt blijven.

Tips

Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie) & Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)

Mijn organisatie heeft manuele processen m.b.t. personeelsadministratie, boekhouding, ticketing, reserveringen voor evenementen/rondleidingen, verzamelen van cijfergegevens,... grotendeels vervangen door digitale processen.

Kunsten (productie)

Mijn organisatie heeft manuele processen m.b.t. personeelsadministratie, boekhouding, ticketing, offertes/boekingen,... grotendeels vervangen door digitale processen.

Kunsten (presentatie) & Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)

Mijn organisatie heeft manuele processen m.b.t. personeelsadministratie, boekhouding, ticketing, zaalverhuur offertes/boekingen,... grotendeels vervangen door digitale processen.

Bibliotheken

Mijn organisatie heeft manuele processen m.b.t. personeelsadministratie, boekhouding, digitale magazijnaanvragen, ontleningen (bv. RFID-machine), reserveringen voor evenementen/rondleidingen, herinneringsmails, wijziging van persoonsgegevens, lidmaatschappen (bv. via hogescholen/universiteiten),... grotendeels vervangen door digitale processen.

Cultuurcentra en gemeenschapscentra & Steunpunten en ondersteunende organisaties

Mijn organisatie heeft manuele processen m.b.t. personeelsadministratie, boekhouding, ticketing, reserveringen voor evenementen/rondleidingen, verzamelen van cijfergegevens,... grotendeels vervangen door digitale processen.

Sociaal-culturele organisaties

Mijn organisatie heeft manuele processen m.b.t. personeelsadministratie, boekhouding (bv. fiscale attesten aan donateurs), inschrijvingen, verzamelen van cijfergegevens,... grotendeels vervangen door digitale processen.

Bekijk de toelichting(en)

Geef een score:

0 % 100 %