Homepage

Hoe ver staat jouw culturele organisatie op vlak van digitale ontwikkeling?

Evalueer het nu zelf met de zelfevaluatietool voor de culturele sector.
Leer uit jouw score en vergelijk met andere culturele organisaties.

Start de tool

screenshot tool

Hoe werkt het?

Door je organisatie een score van 0 tot 100 te geven op 47 stellingen, krijg je er snel zicht op hoe digitaal matuur ze is.

icon

Start de evaluatietool

Registreer je en krijg maximaal relevante toelichting op maat van je organisatie. Wil je de tool snel even uitproberen? Dat kan zonder registratie.  

icon

Bekom een duidelijk resultaat

Je krijgt een totaalscore en subscores per onderdeel. Mooi grafisch weergegeven, zodat je meteen je sterktes en werkpunten ontdekt. 

icon

Vergelijk met anderen

Hoe verhoudt je score zich tot die van andere culturele organisaties? Je kunt de resultaten van anderen filteren zodat je je resultaten gericht kunt vergelijken. 

icon

Krijg relevante tips

Op basis van je score krijg je inspiratie en tips aangereikt die je kunnen helpen om je digitale maturiteit te verbeteren. 

icoon

Goed om te weten

Voor welke organisaties is deze tool bedoeld?

Deze tool is in eerste instantie bedoeld voor alle organisaties uit het brede culturele veld in Vlaanderen en Brussel: van klein tot groot, met of zonder subsidies, met een regionale, landelijke of internationale werking.

Organisaties en individuen buiten deze primaire doelgroep (bv. individuele kunstenaars en middenveldorganisaties die hun eigen erfgoed beheren) kunnen deze tool ook gebruiken.

Hoe kun je met deze tool aan de slag?

Bedenk vooraf hoe je organisatie tot het meest bruikbare resultaat komt. Er zijn verschillende manieren om deze tool in te vullen:

 • Je kunt de vragenlijst samen met je collega's invullen die betrokken zijn bij de digitale aspecten van de werking. Zo kan er een zinvol gesprek ontstaan en kom je tot een breed gedragen inschatting en een minder subjectieve score.
 • Je kunt je collega's afzonderlijk van elkaar de tool laten invullen en vervolgens de scores samenbrengen tot een totaalscore voor je organisatie. Verschillende inschattingen en interpretaties kunnen een aanleiding zijn tot een zinvol gesprek binnen de organisatie.
 • Wanneer één persoon een zeer goed zicht heeft op alle aspecten van de werking, kan die de tool in naam van de organisatie invullen. Ga echter steeds te rade bij collega's wanneer je iets niet kunt inschatten.
Waarom toelichtingen noteren bij je antwoorden?

Bij elke stelling krijg je de mogelijkheid om een toelichting te noteren die meer context geeft bij de reden waarom je een bepaalde score hebt toegekend, welke overwegingen je hebt gemaakt of welke elementen je in rekening hebt gebracht. Dat is niet alleen nuttig om met de resultaten aan de slag te gaan binnen je organisatie. Het is ook handig om na te gaan of je vooruitgang hebt geboekt wanneer je de tool een volgende keer invult.

Wat betekent een inschatting van 0 tot 100?

Je organisatie inschatten draagt subjectiviteit in zich. Dat is eigen aan zelfevaluatie en is op zich dus geen probleem. Om de impact van verschillende interpretaties te verkleinen, vragen we je om je door de onderstaande richtlijnen te laten inspireren bij het toekennen van een score:

 • 0-20%: hier zijn we niet of nauwelijks mee bezig;
 • 20-40%: we zijn hier mee bezig, maar zitten nog in een vroeg stadium;
 • 40-60%: dit maakt duidelijk deel uit van onze werking, al is er nog ruimte voor verbetering;
 • 60-80%: we zijn hier volop mee aan de slag, het is cruciaal voor onze werking;
 • 80-100%: we staan zeer ver in deze materie, we zijn (bijna) een schoolvoorbeeld op dit vlak.
Wat verstaan we onder digitale maturiteit?

Deze tool peilt naar vijf aspecten binnen de werking van je organisatie die bepalen hoe digitaal matuur ze is:

 1. Hoe ga je beleidsmatig om met digitale evoluties? Denk je strategisch na over digitale aspecten binnen je organisatie?
 2. Hoe maak je gebruik van digitale toepassingen om de interactie met je doelgroepen te verbeteren?
 3. Kunnen een digitaal aanbod of een digitale dienstverlening een meerwaarde betekenen binnen je organisatie? Hoe ga je daar vandaag mee om?
 4. Digitale maturiteit is niet enkel een zaak van tools, maar ook van mensen. Slaag je erin om de juiste capaciteiten in huis te halen om je doelstellingen te verwezenlijken?
 5. Hoe organiseer je de digitale processen binnen je organisatie?

Een digitaal mature organisatie hoeft niet noodzakelijk alles maximaal digitaal te doen. Het is belangrijker om op een doordachte manier om te gaan met digitale evoluties en er binnen je organisatie mee aan de slag te gaan waar dat nuttig is.

De vijf categorieën waarin de stellingen zijn onderverdeeld, wegen elk voor twintig procent door in je totaalscore. Binnen de categorieën krijgen sommige stellingen meer gewicht dan andere. De weging werd in samenspraak met vertegenwoordigers uit de brede culturele sector bepaald.

 

Hoe is de vertrouwelijkheid van je gegevens beschermd?

Enkel meemoo heeft toegang tot alle ingevulde gegevens. Derden (inclusief de Vlaamse overheid) krijgen standaard enkel toegang tot geanonimiseerde gegevens. Concreet betekent dat dat je naam, je subcategorie in de deelsector van het culturele veld en de genoteerde toelichtingen worden verwijderd.

Nadat je de tool hebt ingevuld, kun je zelf kiezen welke gegevens je precies deelt met anderen (bv. collega-organisaties, de Vlaamse overheid en onderzoekers).

Voor aanvullende informatie, raadpleeg de privacy disclaimer op deze website.

goed-om-weten
screenshot tool

Evalueer zelf je organisatie

Start de tool