Privacy policy

Korte versie

De tool op deze website verzamelt voornamelijk gegevens die niet privacygevoelig zijn. Wanneer je je organisatie registreert, vragen we je enkel om gegevens in te vullen die de facto al openbaar zijn. We halen een aantal gegevens (naam organisatie, oprichtingsjaar en aantal VTE) aan de hand van je ondernemingsnummer op uit Finactum. Je kunt deze gegevens steeds corrigeren. Wel wordt je gevraagd een e-mailadres op te geven om je organisatieaccount te identificeren. Je kunt ervoor kiezen om daarvoor gebruik te maken van een niet-persoonlijk adres (bv. info@mijnorganisatie.be) of je kunt een persoonlijk e-mailadres gebruiken. In beide gevallen slaat meemoo dat e-mailadres op voor onbeperkte tijd. Aangezien je door het gebruik van de tool een beroep doet op de dienstverlening van meemoo, beschouwt meemoo het als een gerechtvaardigd belang om je door middel van elektronische communicatie op het door jou opgegeven e-mailadres te informeren over zijn dienstverlening en activiteiten. Je kunt je op elk moment uitschrijven op die elektronische communicatie.

Indien je gebruik maakt van een persoonlijk e-mailadres, verbindt meemoo zich ertoe om dat in normale omstandigheden niet aan derden door te geven. meemoo zal je persoonsgegevens in geen geval verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

 

De Volledige versie van het privacy statement van meemoo vind je hier