Identificatie

Sector
Cultureel erfgoed (collectiebeherende organisatie)
Cultureel erfgoed (dienstverlenende organisatie)
Kunsten (productie)
Kunsten (presentatie)
Kunsten (ontwikkeling, participatie, reflectie)
Bibliotheken
Cultuurcentra en gemeenschapscentra
Sociaal-culturele organisaties
Steunpunten en ondersteunende organisaties